Taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.sviestuvainamams.lt.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta Pirkėjui patvirtinus prekės apmokėjimo.

3. Pirkėjo duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama parduotuvėje yra renkama tam, kad:


  •  apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;
  •  išspręsti klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu;
  •  įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeidžiant šių Taisyklių.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui užsakyme nurodytą sumą už prekes ir transportavimo paslaugas, jeigu jos pasirenkamos.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.

4.4. Kokybiškos prekės atgal nepriimamos. Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė buvo nekokybiška (originalioje prekės pakuotėje). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

4.5. Jeigu pasikeičia registracijos formoje pateikti Pirkėjo duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Jei dėl klaidingos ar laiku nepakeistos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.

4.6. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo  teisės ir pareigos

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) darbo dienas.

5.4. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. gamintojas neturi užsakytų prekių sandėlyje, dėl transportavimo nesklandumų).

5.5. Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

5.6. Jei prekės tiekimo metu gamintojas pakeičia (padidina) prekės kainą, Pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą  prieš tai jį  informavęs.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.

5.9. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

6. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Gavę prekę, atidžiai ją apžiūrėkite. Jei pastebėjote, kad prekė mechaniškai pažeista, sudužusi ar nekokybiška (nefunkcionuoja pagal pateiktą instrukciją), ir esate ją priversti grąžinti, prašome susisiekti su mumis telefonu arba el. paštu nedelsiant ir pateikti tokią informaciją: įsigytos prekės kodą, jos užsakymo numerį, taip pat nurodykite grąžinimo priežastį.

6.2. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

6.3. Grąžinama prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje.

6.4. Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

6.5. Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atgabenimą iki „Kvarco“ artimiausio salono.

6.6. Šios prekių grąžinimo taisyklės galioja perkant internetu mūsų elektroninėje parduotuvėje.

7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Pardavėjas parduodamoms prekėms suteikia gamintojo nurodytą garantiją, kuri skaičiuojama nuo pardavimo datos.

7.2. Garantija suteikiama šviestuvams, kurie yra naudojami buityje pagal savo paskirtį.

7.3. Garantija neteikiama:

– jei nepateikiamas pirkimą patvirtinantis dokumentas;

– jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.);

– jei prekė buvo remontuota ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;

– jei prekė buvo ardyta ar kitaip paveikta;

– jei šviestuvus sumontuoja atitinkamos kvalifikacijos neturintis elektros prietaisų specialistas.

8. Kitos sąlygos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas.

Vartotojas gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas šiame puslapyje nurodytuose pridavimo punktuose: https://atliekos.lt/