Privatumo politika

UAB „KVARCAS“ Privatumo Politika

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius mūsų įmonės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Gerbdami Jūsų privatumą informuojame, kad:
– mes renkame tik pagrindinius asmens duomenis – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas;
– mes nerenkame tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais;
– mes įsipareigojame, kad surinkti asmens duomenys niekada ir niekur nebus pateikiami viešai.
Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis:
– kuriuos pateikiate Jūs patys užsakant ir/ar įsigyjant mūsų prekes ar paslaugas arba sudarant sutartis;
– kuriuos randame viešose duomenų bazėse;
– kuriuos randame Jūsų pačių mums atsiųstuose elektroniniuose laiškuose.
Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais mūsų įmonės veiklos tikslais:
– kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo ar prekių tiekimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus apie jas;
– kad galėtume siųsti pranešimus dėl prekių ar paslaugų tiekimo kainų ar sąlygų pokyčių;
– kad galėtume siųsti pranešimus apie naujus gaminius, jų funkcijas ir savybes;
– kad galėtume siųsti kitas bendro pobūdžio administracines žinutes;
– kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.
Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
– valstybinėms įstaigoms ir institucijoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų;
– finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika;
– įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, prekių pervežimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas.
Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą.

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir internetinės svetainės (toliau – tinklalapis) www.sviestuvainamas.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „KVARCAS“, įmonės kodas 132195787, PVM mokėtojo kodas LT321957811, adresas korespondencijai Neries krantinė 32, Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@kvarcas.lt.
1.2. Klientas – veiksnus fizinis, užsisakęs ar įsigijęs prekių ar paslaugų UAB „KVARCAS” arba tik besidomintis jomis.
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius fizinių asmenų duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką arba paskambindamas telefono numeriu (8-37) 328823. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja aukščiau nurodytus Pirkėjo asmens duomenis prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas užsakydamas prekes ar paslaugas gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai jis padaro tinklalapiuose pažymėdamas „sutinku / nesutinku“ arba atsiunčiant elektroninį laišką adresu info@kvarcas.lt. Pirkėjas bet kada gali savo sutikimo atsisakyti.
3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias IT priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas savo tinklalapyje.
4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda tinklalapyje.
4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi tinklalapiu, reiškia, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@kvarcas.lt arba paštu pagal adresą.
5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį. Šis numeris yra perduodamas iš tinklalapio į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Tinklalapiuose slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų tinklalapyje skaičius ir srautas. Ši informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios tinklalapių funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
6.2. Slapukų naudojimo tikslai:
6.2.1. Pagrindinei tinklalapių veiklai vykdyti ir lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis tinklalapiu iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes ar paslaugas. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis, tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan. Įmonė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją. Slapukas krepšelio formavimui sukuriamas, kai klientas įkelia paklausimą, o ištrinamas – kai uždaro (atsijungia) tinklalapio langą (baigia sesiją).
6.2.2. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma tinklalapių naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ir sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų valdymą galima sužinoti šioje svetainėje: AboutCookies.org (anglų kalba). Taip pat galite apsilankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir susipažinti su atsisakymo instrukcijomis. Jei nusprendėte nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios naršyklės savybėmis.
6.2.3. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje Kliento pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
6.2.4. Slapukų pagalba jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami.
6.2.5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
6.2.6. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma tinklalapių naršyklių slapukus priima automatiškai.
6.2.7. Kai kurie tinklalapiai naudoja slapukus, kad atsimintų:
– Jūsų rodymo pasirinktis, pavyzdžiui, spalvų kontrastingumo parinktis arba šrifto dydį;
– ar jau atsakėte į apklausos klausimą iškylančiame lange apie tinklalapio turinio naudingumą (tam, kad Jūsų nebūtų klausiama dar kartą);
– ar sutikote, kad naudotume slapukus šiuose tinklalapiuose.
Be to, su kai kuriais puslapių vaizdo siužetais naudojami slapukai tam, kad būtų galima anonimiškai gauti statistinių duomenų apie tai, kaip radote tą puslapį ir kokius vaizdo siužetus žiūrėjote.
6.2.8. Kad tinklalapiai galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios tinklalapių funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
6.2.9. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi tinklalapiais visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais tikslais, nei aukščiau aprašytieji.

7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais minėtiems tikslams, prašome atsiųsti mums laisvos formos prašymą e. pašto adresu: info@kvarcas.lt.
7.2. Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, įgydamas prekes Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo šioje privatumo politikoje nurodyti renkami asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose sąlygose nustatyta tvarka.